Klanten beoordelen ons gemiddeld met een 9.8 (Kiyoh) Kiyoh reviews
Ervaren Betrouwbaar De mooiste resultaten!
NL EN

Welke haartransplantatie technieken zijn er?

De huidige markt voor haartransplantatie wordt gekenmerkt door een groot aanbod van verschillende methodes. Om u te helpen de bomen door het bos te blijven zien, beschrijven we hieronder kort de beschikbare technieken, waarbij we per methode ook aangeven wat de voor- en nadelen ervan zijn.

prijzen-haartransplantatie-hairworld-istanbul

FUE (Follicular Unit Extraction)
FUE is een techniek waarbij met een minuscuul boortje afzonderlijke grafts uit de haarkrans aan de achterzijde van het hoofd worden geoogst die vervolgens worden overgezet naar de kalende delen van het hoofd.

De FUE techniek biedt de nodige voordelen. Zo is het mogelijk om in relatief korte tijd grote hoeveelheden grafts te oogsten en over te zetten. En ook zullen de minuscule gaatjes die na extractie van de follikels achterblijven, afhankelijk van de vaardigheden van de chirurg, in de regel snel genezen en al na enkele weken niet tot nauwelijks nog zichtbaar zijn. Deze voordelen hebben er toe geleid dat de FUE techniek tegenwoordig door zeer veel klinieken wordt gebruikt. Maar dat neemt niet weg dat er aan de FUE techniek helaas toch ook de nodige nadelen kleven.

Nadelen FUE techniek

Een van de grootste nadelen van de FUE techniek is dat hierbij in de regel gebruik wordt gemaakt van de kleinste maten boortjes waarmee grote aantallen single grafts, oftewel haarzakjes die slechts een haar bevatten, worden geoogst. De vele duizenden gaatjes die daarbij worden aangebracht (zowel bij het verwijderen van de grafts als bij het aanbrengen van de kanaaltjes waarin deze later weer worden ingebracht) leveren een enorme belasting van de hoofdhuid op, terwijl ook het risico bestaat op beschadiging en zelfs het afsterven van bestaande haren.

Het succes of falen van de procedure hangt nauw samen met de kunde en skills van de specialist die de behandeling uitvoert. Die moet precies kunnen aanvoelen hoe ver hij kan gaan zonder trauma’s en onherstelbare schade aan te richten. Als u behandeld wordt door een onervaren haartransplantatie specialist, kunt u daarvan zeker de dupe worden.

Wanneer er grote aantallen single grafts worden getransplanteerd, betekent dit ook dat de dichtheid van het getransplanteerde haar en daarmee het resultaat van de behandeling in veel gevallen niet optimaal zullen zijn, waardoor er meerdere sessies benodigd zullen zijn om tot het gewenste resultaat te komen.

Een ander groot nadeel van de FUE techniek is dat hierbij slechts gebruik wordt gemaakt van een standaard protocol. Een standaard behandelwijze die in alle gevallen wordt toegepast, en waarbij er bijvoorbeeld geen rekening mee wordt gehouden of de cliënt een man of een vrouw is. Of dat er sprake kan zijn van hoofdhuidproblemen in de vorm van eczeem of dermatitis, of dat de cliënt al eerder is behandeld en het donorgebied uitgeput is. Evenmin wordt er bij de FUE techniek rekening gehouden met het feit dat de doorbloeding van de huid per persoon kan variëren, waardoor de optimale diepte waarop de grafts moeten worden geplaatst ook telkens kan verschillen.

Als de doorbloeding van de huid zwakker is, zullen de met behulp van de FUE techniek getransplanteerde haren niet optimaal groeien, en zal het resultaat van de behandeling als gevolg van de afstervende of dunner blijvende haren altijd tegenvallen.

Ondanks de genoemde nadelen kunnen er met de FUE techniek in bepaalde gevallen toch goede resultaten worden behaald. Zeker als er sprake is van een gezond donorgebied dat nooit eerder behandeld is. Onze kliniek-ervaring echter is dat de klanttevredenheid van de FUE techniek slechts rond de 30% ligt. En dat terwijl bij de FUE CT techniek een slagingspercentage van maar liefst 97% geldt. Waarom dit verschil zo groot is leest u verderop in de tekst.

FUT (Follicular Unit Transplant)

Ondanks het feit dat de FUT techniek inmiddels sterk verouderd is en nog maar zelden wordt toegepast, beschrijven we deze methode hier toch voor de volledigheid.
FUT is een techniek waarbij een lange dunne strook hoofdhuid wordt verwijderd van de achterkant van het hoofd, waarna de hoofdhuid weer aan elkaar wordt genaaid. De strook wordt onder een microscoop in afzonderlijke haarzakjes verdeeld, die vervolgens worden ingebracht in de te behandelen delen van het hoofd.

Nadelen FUT methode
Het grootste nadeel van de FUT techniek is wel dat met deze methode slechts marginale resultaten kunnen worden behaald. De reden hiervoor is dat uit de verwijderde strook hoofdhuid slechts een beperkt aantal grafts kunnen worden geoogst en getransplanteerd. Er zullen dus altijd meerdere sessies nodig zijn om een enigszins acceptabele dichtheid van de getransplanteerde haren te realiseren.

Daar komt dan nog bij dat behandelingen die met deze methode worden uitgevoerd als zeer belastend worden ervaren. De pijnlijke wond die na de ingreep op het achterhoofd achterblijft kent een lange, pijnlijke herstelperiode, waarna ook nog eens een aanzienlijk, ontsierend litteken resteert dat over de gehele breedte van het achterhoofd loopt en dat onder kort haar altijd duidelijk zichtbaar zal zijn. Voor veel mannen is dit alleen al voldoende reden om nooit voor deze methode te kiezen.

FUE Saffier

Saffier is, na diamant, de op een na hardste edelsteensoort en als materiaal ideaal om te gebruiken bij haartransplantaties. Saffieren boortjes worden dan ook wijd en zijd door alle haartransplantatie-instituten gebruikt om de kanaaltjes te openen waar de grafts in worden getransplanteerd.

Bij de FUE Saffier methode wordt gebruik gemaakt van de allerdunste kanaalopeners in de markt. Hiermee kunnen op een kleine oppervlakte grote aantallen kanaaltjes worden geopend, en is het tevens mogelijk om kanaaltjes aan te brengen tussen bestaande haren zonder deze te beschadigen.

Het gebruik van saffieren boortjes is onder bepaalde omstandigheden zondermeer de enige juiste keuze, bijvoorbeeld bij mensen die zeer dun haar hebben of een zeer zwak donorgebied (zie de beschrijving van de FUE CT techniek). Daar kan geen enkele discussie over bestaan. Maar om uitsluitend en alleen saffieren boortjes te gebruiken en dat vervolgens de Saffier methode te noemen is vanuit marketing-oogpunt bezien ongetwijfeld een handige greep, echter in veel gevallen zal dit eerder nadelig uitpakken dan voordeel opleveren.

Nadelen FUE Saffier methode
Een van de belangrijkste nadelen van de FUE Saffier methode is dat door het exclusieve gebruik van ultradunne boortjes hoofdzakelijk single grafts kunnen worden geoogst. Dit betekent dat zelfs bij een zeer uitgebreide sessie een optimale dichtheid van het getransplanteerde haar zelden mogelijk zal zijn, met als gevolg dat u ook bij de Saffier methode vaak meerdere malen zult moeten worden behandeld om het gewenste resultaat te behalen.

Daarnaast geldt ook voor de Saffier methode dat hierbij slechts een protocol wordt gevolgd, met alle nadelige gevolgen van dien zoals beschreven bij de FUE methode.

Hebt u dun haar of een zwak donorgebied, of is uw donorgebied uitgeput omdat u meerdere transplantaties achter de rug hebt? Dan is het werken met ultradunne boortjes beslist de aangewezen weg, zoals ook beschreven bij de door Hairworld Istanbul gevoerde FUE CT techniek (link). Maar in alle andere gevallen zal de Saffier methode u eerder een nadeel dan een voordeel opleveren.

Doordat er immers slechts een beperkt aantal haren kunnen worden overgezet, zult u meerdere behandelingen moeten ondergaan om tot het gewenste resultaat te komen. En als de specialist die de behandeling uitvoert niet over de vereiste ervaring en skills beschikt om te weten hoe hij moet omgaan met de ultradunne boortjes loopt u, net als bij de FUE techniek, ook nog eens een vergroot risico op traumatisering van uw hoofdhuid en beschadiging en mogelijk zelfs afsterving van bestaande haren.

De FUE Saffier methode is in feite een variant op de standaard FUE techniek, waarbij als enig verschil kan worden aangemerkt dat hierbij saffier-boortjes worden toegepast. Evenals voor standaard FUE geldt voor de FUE Saffier techniek dan ook dat hiermee in bepaalde gevallen goede resultaten kunnen worden behaald. Met name als het donorgebied gezond is en nog nooit eerder is behandeld. Maar ook hierbij geldt echter weer dat de klanttevredenheid volgens onze kliniek ervaring niet hoger uitkomt dan rond de 30%, terwijl dat van de FUE CT techniek maar liefst 97% is. Verderop leest u hier meer over.

FUE DHI

Bij de FUE DHI methode worden de geoogste grafts niet in van tevoren geopende kanaaltjes geplaatst, maar met een zogenaamde DHI-pen in het te behandelen gebied ‘geprikt’. Wanneer daarbij gebruik wordt gemaakt van een zeer dunne pen, kunnen de grafts op zeer kleine afstand van elkaar worden geplaatst, uiteraard met als doel een optimale dichtheid van de getransplanteerde haren te realiseren.

Onder bepaalde omstandigheden is het gebruikt van een DHI-pen een prima oplossing, bijvoorbeeld wanneer het doel is om het haar te verdichten en de grafts op zo klein mogelijke afstand van bestaande haren moeten worden geïmplanteerd. Maar net als bij de FUE Saffier methode geldt ook hierbij dat wanneer er uitsluitend met de DHI-pennen wordt gewerkt, er een fiks aantal nadelen zijn waarmee rekening dient te worden gehouden.

Nadelen FUE DHI
Ten eerste is het plaatsen van de grafts met behulp van een DHI-pen een zeer tijdrovende klus. Als er een paar duizend gaatjes in de hoofdhuid moeten worden geprikt, en er op tempo moet worden gewerkt (wat bij een haartransplantatie altijd het geval is, omdat de geoogste grafts zo snel mogelijk moeten worden teruggeplaatst), zal er veel medisch personeel moeten worden ingezet om een race tegen de klok uit te voeren, met een verhoogd risico op beschadiging van de grafts.

Een tweede nadeel doet zich voor als er bij de FUE DHI methode ook triple-grafts worden geoogst. Deze zullen dan immers met een dikkere pen moeten worden geïmplanteerd waarmee ten eerste minder grafts kunnen worden geplaatst en waarbij ook een vergroot risico bestaat op zichtbare littekenvorming. Vanwege deze reden wordt er bij de FUE DHI methode dan ook liever voor gekozen om hoofdzakelijk met single grafts te werken, waardoor er in veel gevallen meerdere behandelingen nodig zullen zijn om de gewenste dichtheid te behalen.

Bovendien blijkt toepassing van de DHI-pennen in de praktijk ook nog de nodige andere problemen te kunnen veroorzaken. Zo is de groeirichting van de getransplanteerde haarzakjes vaak niet goed op elkaar afgestemd, zodat het resultaat er rommelig uit ziet. En ook worden de haarzakjes vaak te ver uit elkaar geplaatst, waardoor de dichtheid van het getransplanteerde haar uiteindelijk toch tegenvalt.

Ook voor de FUE DHI techniek ligt de klanttevredenheid volgens onze kliniek ervaring rond de 30%. Voor sommige mensen zal dit acceptabel zijn. Voor de meeste mensen geldt echter dat zij liever voor een behandeling kiezen met een hoger aangetoond slagingspercentage. Zoals dat van de FUE CT techniek van Hairworld Istanbul, dat op maar liefst 97% ligt.

FUE CT

De door Hairworld Istanbul toegepaste FUE CT techniek onderscheidt zich op een aantal belangrijke punten van de andere in de markt beschikbare technieken.
Het eerste belangrijke onderscheid is dat FUE CT techniek in alle gevallen op 100% maatwerk berust. Bij de gewone FUE techniek, en ook bij de meeste andere methoden word over het algemeen een standaard werkwijze toegepast.

De FUE CT techniek onderscheidt zich met maar liefst 30 verschillende, unieke protocollen. Stuk voor stuk bieden deze unieke protocollen trefzekere oplossingen voor de verschillende problemen die wij in de loop der tijd zijn tegengekomen, zoals hoofdhuidproblemen, zwakke donorharen, problemen met de bloedcirculatie van de hoofdhuid, een uitgeput donorgebied en de meest uiteenlopende andere gezondheidsproblemen. Daarbij maken wij gebruik van alle beschikbare state-of-art technieken en apparatuur die momenteel in de markt beschikbaar zijn. Dus ja, bij Hairworld Istanbul maken wij zeker ook gebruik van saffieren boortjes, als er sprake is van dun haar of een zwak donorgebied. En ook zullen wij in bepaalde gevallen kiezen voor het gebruik van DHI-pennen. Maar dit soort technieken gebruiken we alleen als daar een specifieke aanleiding toe bestaat.

Bij ons mag u er van uitgaan dat wij, ongeacht uw situatie, altijd het juiste protocol zullen selecteren en aan de hand daarvan een perfecte op uw specifieke behoefte afgestemde behandeling zullen uitvoeren, op maat en trefzeker. Dat wij daarin veel verder gaan dan alle andere instituten mag wel blijken uit het feit dat wij zelfs in staat zijn hersteloperaties uit te voeren bij klanten die al drie of vier transplantaties achter de rug hadden en vaak ten einde raad waren.

Een tweede belangrijk punt waarop de FUE CT techniek zich onderscheidt van alle andere technieken in de markt is het optimale resultaat van onze behandelingen: bij ons bent u in de in regel in een keer klaar. Slechts in zeldzame gevallen, waarbij grote delen van het hoofd kaal zijn en bedekt moeten worden, zullen twee behandelingen nodig zijn, maar gewoonlijk bereiken wij voor u met slechts een sessie het gewenste resultaat. De belangrijkste reden hiervoor is dat wij, uitgaande van een gezond donorgebied (dat nog nooit eerder is behandeld en waarbij ook geen sprake is van genetisch bepaalde dunne haren of een lage dichtheid) tot 70% multi-grafts kunnen oogsten. Dit is vooral te danken aan de kennis en kunde van onze ervaren FUE CT specialisten die van het oogsten van grote hoeveelheden multi-grafts hun dagelijkse praktijk hebben gemaakt. Hun skills en het gebruik van micro FUE CT boortjes staan er daarbij garant voor dat het donorgebied na de behandeling snel zal herstellen en er na de transplantatie slechts minimale sporen zullen achterblijven.

Een derde belangrijk verschil en tevens groot pluspunt van de FUE CT behandeling is de CTS, oftewel Circulation Treatment Stimulators, een unieke, uitgebalanceerde formule van specifieke biologische mineralen en stimulanten die na de behandeling in de juiste dosering in de hoofdhuid worden ingebracht en die de doorbloeding stimuleren. CTS is speciaal door en voor Hairworld Istanbul ontwikkeld op basis van een geheime formule waarvan alleen wij de samenstelling kennen. De werkzame stoffen in CTS worden in Europa uitsluitend voor Hairworld Istanbul geproduceerd en daarnaast heeft CTS een officieel injectable certificate dat alleen op naam van Hairworld Istanbul staat.

Dankzij de toepassing van CTS kunnen nu ook bij cliënten met een zwakke doorbloeding van de hoofdhuid goede resultaten worden behaald, terwijl CTS er ook voor zorgt dat de haaruitval van de bestaande haren worden afgeremd.

Als vierde en laatste punt waarop wij ons van alle andere instituten in de markt onderscheiden noemen wij hier graag de haartransplantatie experts die bij Hairworld Istanbul werken. Zij maken zeker ook het verschil, omdat zij zelf de FUE CT techniek mede hebben ontwikkeld, en beter dan wie ook in staat zijn die uit te voeren. Tijdens de duizenden operaties die zij inmiddels hebben uitgevoerd hebben zij de ervaring en skills opgebouwd die hen nu in staat stellen om voor onze cliënten keer op keer het best haalbare resultaat te realiseren. Dus ook voor u!

Meer informatie

Wilt meer informatie hebben over Hairworld Istanbul en de mogelijkheden die wij u kunnen bieden, vult u dan het aanvraagformulier in dat u hier (link) vindt. Daarbij wordt u verzocht ons foto’s aan te leveren van de huidige situatie van uw haar (voor-, zij- en achteraanzicht), op basis waarvan wij een tijdelijke offerte voor u zullen samenstellen. Binnen twee dagen nadat u deze tijdelijke offerte per mail van ons hebt ontvangen, wordt u telefonisch door een van onze medewerkers benaderd en uitgenodigd voor een consult.

Benieuwd wat een haartransplantatie voor u kan betekenen?